X care s.r.o.

Spoločnosť vykonáva administratívne a zúčtovacie práce pre iné spoločnosti.